Aanbod

Autismeveld is een kleinschalige aanbieder gericht op volwassenen met een vorm van Autisme en/of hun omgeving.

Wij staan voor een professionele maar tevens persoonlijke benadering t.a.v. uw hulpvragen op diverse levensgebieden. We bieden individuele begeleiding, waarbij ook anderen uit het persoonlijk netwerk betrokken kunnen worden. Ook is het mogelijk om in groepsverband met uw vragen aan de slag te gaan.

Bij individuele begeleiding kunt u denken aan vragen omtrent:

 • Verbeteren van onderlinge communicatie
 • Aanbrengen van structuur
 • Vanuit de persoon met Autisme kijken naar mogelijkheden (vrije tijd – school – arbeid – wonen)
 • Vergroten van eigen vaardigheden en eigen kracht
 • Vergroten van zelfredzaamheid
 • Motivatie
 • Begeleiding in de periode na het krijgen van de diagnose ASS.

Naast begeleidingsgesprekken zetten we ook visuele methodieken in.
Onze ervaring is dat cliënten het vaak prettig vinden om op een andere manier naar hun vraag te kijken:

 • Vaak hebben ze al jaren van hulpverlening achter de rug. Ze zijn ‘behandelmoe’.
 • Soms hebben personen weinig woorden of kunnen moeilijk de juiste woorden vinden. Andere werkvormen
  kunnen dan een ingang bieden.
 • Ook bij degenen met (te) veel woorden, degenen die veel denken of rationaliseren, sluit deze insteek
  aan.
 • Door onze inzet van creatieve werkvormen, kan er hiernaast op een andere manier bij vragen worden
  stilgestaan en kunnen onbelichte zaken naar voren komen.
 • Deze vorm zorgt ervoor dat de aandacht beter kan worden vastgehouden.

Bij visuele werkvormen kunt u denken aan:

 • Samen met een ander iets doen (versterken van verbinding).
 • Materialen inbrengen (zoals foto’s; voorwerpen; dozen (wat wil je bewaren/parkeren)).
 • Verhaal maken (bijvoorbeeld zichtbaar maken van inzet)
 • Tekenen (tijdlijn; levensterrein; goedlopende zaken)
 • Inzetten van poppetjes (van afstand naar de situatie kijken; sociale omgeving en/of onderlinge
  verhoudingen in beeld brengen).
 • Symbolen of metaforen gebruiken (kracht-bron; vanuit lichaam stilstaan bij last)
 • Inzet van rituelen (bijvoorbeeld bij overgang of bij afsluiting)
 • Gebruik linguagram (op een visuele manier om datgene verkennen dat op de voorgrond staat)
 • Externaliteren (scheiden van persoon en probleem)
 • Coachings-kaarten
 • Brainblocks (psycho-educatie en zicht krijgen op vol hoofd; spanning e.a.)
 • Teken je gesprek (inzicht krijgen in gedrag en te gebruiken bij faalangst en zicht op werkhouding)
 • Huis van je leven
 • Yucel-methode, bouwen aan herstel.

1353693_72196600 strook 1

Groepsgerichte begeleiding:

Hierbij kunt u denken aan vragen omtrent:

 • Uitleg over Autisme en dit vertalen naar uw eigen situatie
 • Contact met anderen in een vergelijkbare situatie
 • Vergroten van eigen vaardigheden
 • Vergroten van eigen kracht
 • Het vinden van een goede balans in uw (gezins)leven

Mocht u een andere vraag hebben die gerelateerd is aan Autisme, dan willen we graag met u bekijken wat we hierin voor u kunnen betekenen.