Praktisch

Kosten:

Autismeveld heeft een overeenkomst voor WMO (18+) met Regio Nijmegen en voor regio Noord-Limburg de gemeenten Gennep en Bergen. Dit betekent dat er door uw gemeente een indicatie afgegeven kan worden voor ambulante begeleiding (Zorg in Natura). Voor een dergelijke indicatie dient u contact op te nemen met uw buurtteam / team toegang van de gemeente voor het plannen van een (keukentafel)gesprek. De begeleiding wordt vergoed door uw gemeente. Wel is er meestal sprake van een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het CAK.

Wachtlijst: Als kleinschalige aanbieder staan wij voor kwaliteit. Hierdoor is er soms sprake van een wachtlijst. Momenteel hebben wij een wachtlijst van 3 tot 4 maanden. Dit is mede afhankelijk van wanneer de coaching plaats kan vinden en wanneer er ruimte is. Wij streven er naar zo spoedig mogelijk te starten met de begeleiding. We kunnen wel tijdens de wachttijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen, zodat we uw hulpvraag en de mogelijkheden kunnen bespreken.

Locatie:
Gesprekken vinden plaats in de thuissituatie of in overleg op een andere locatie.

Groepsgericht aanbod vindt plaats op locaties in uw omgeving.

1205004_36556451 strook

Contact:

U kunt ons telefonisch bereiken op nr. 06-11283643 voor regio Noord-Limburg (Nicole Snijders) of nr. 06-27097166 voor regio Nijmegen (Anke Janssen).
Indien we op dat moment niet bereikbaar zijn, verzoeken wij u een voicemail bericht in te spreken of een mail te sturen naar info@autismeveld.nlBij vragen kunt u ook ons contactformulier invullen.

– Autismeveld is een ISO9001 gecertificeerde zorgaanbieder en medewerkers zijn SKJ geregistreerd (Stichting Kwaliteitsregeister Jeugd).
– Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.
– Autismeveld is aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBVA), Beroepsvereniging van Professionals in  Sociaal Werk (BPSW) en bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.

KVK : 63060108