Visie

Ieder mens is uniek met zijn eigen mogelijkheden en uitdagingen.

Bij het begeleiden en ondersteunen van personen met Autisme, vinden wij het belangrijk dat er naast oog voor het Autisme, eveneens aandacht is voor diens persoonlijkheid en mogelijkheden.

Onze ervaring is dat voor een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, het opdoen van succeservaringen essentieel is. Dit nemen we mee in onze begeleiding.

Daarbij zien we het als een meerwaarde om ook de omgeving bij de begeleiding te betrekken.

Het persoonlijk netwerk wil graag steunend zijn. Hierbij is het van belang om voldoende draagkracht te hebben en een goede balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg voor uzelf.  We richten ons op wat wenselijk en passend is in uw situatie.

Ieder persoon wil deelnemen aan de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat iemand, naast steun van het directe netwerk, ook op de goede manier ondersteund wordt bij scholing en/of arbeid. Een goede afstemming en samenwerking met derden is hierbij essentieel.

Wat onze werkwijze typeert:

  • Naast de cliënt staan.
  • Een doelgerichte aanpak waarbij visuele werkvormen ingezet worden.
  • De cliënt staat centraal
  • Focus op mogelijkheden

1288045_92134887 strook