Voor wie

Autismeveld werkt voor gemeente Nijmegen en voor de gemeenten Gennep en Bergen (Noord-Limburg).

Wij bieden een professionele, maar tevens persoonlijke benadering ten aanzien van hulpvragen op het gebied van Autisme.

De hulpvragen kunnen betrekking hebben op diverse levensfasen en levensgebieden, ongeacht het niveau van functioneren. Zowel personen met Autisme, persoonlijk netwerk, als ook instellingen en instanties kunnen met vragen bij ons terecht.

1353693_72196600 strook 2

Voorbeeldvragen vanuit de persoon met Autisme:

 • Wat betekent het hebben van Autisme voor mij?
 • Hoe kan ik uitleg geven over mijn Autisme aan mijn omgeving?
 • Hoe kan ik in contact komen en blijven met anderen?
 • Hoe blijf ik beter in balans?
 • Hoe kan ik overprikkeling voorkomen of verminderen?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden en hoe kan ik deze vergroten en inzetten?
 • Hoe kan ik mijn dag beter plannen?
 • Hoe kan ik mijn vrije tijd meer gevarieerd invullen?
 • Hoe kan ik zelfstandiger worden op verschillende leefgebieden?
 • Kan ik ondersteund worden bij contact met instanties?
 • Hoe kan ik omgaan met moeilijkheden die ik op opleiding of in werk ervaar?

Voorbeeldvragen vanuit het netwerk:

 • Hoe gaan we om met de diagnose ASS? Zowel thuis als in relatie met onze omgeving?
 • Hoe kan ik ondersteunen met planning en houden van overzicht?
 • Hoe kan ik ondersteunen bij het vergroten van motivatie?
 • Hoe kan ik ondersteunen in activering?
 • Hoe kan ik mijn kind begeleiden richting zelfstandigheid?
 • Hoe kan ik een balans vinden tussen beschermen en loslaten van mijn kind?
 • Hoe kunnen we meer als gezin functioneren?
 • Hoe kunnen we in de communicatie aansluiten op elkaar?
 • Hoe krijg ik ruimte en energie voor mezelf als ouder of partner?
 • Hoe kunnen mijn partner met Autisme en ik op een gelijkwaardige manier vorm geven aan onze relatie?

Voorbeeldvragen van instanties:

 • Hoe kunnen we onze onderwijs- of werkomgeving beter laten aansluiten bij iemand met Autisme?
 • Wij denken dat er sprake is van Autisme, welke weg kunnen we bewandelen?
 • Is het mogelijk om deskundigheidsbevordering / uitleg te krijgen over Autisme?